Hibás termék

A Vevő / Megrendelő a megrendelt áru átvételekor köteles a termék mennyiségét, színét, minőségét ellenőrizni, tehát a termék átvételét mennyiségileg és minőségileg a Vevőnek, vagy megbízottjának átvételkor ellenőriznie kell, melyet a szállítólevél aláírásával igazol.

Ha átvételkor nem jelzi az észlelhető eltéréseket ( pl.: szín, mennyiség, sérülés, minőségi hiba) , az értékesítő továbbá a Gyártó csak az átvételkor nem észlelhető rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal.

Az átvételi ellenőrzés alapján hibásnak ítélt árut Vevő nem építheti be ( a burkolat felszedését és visszarakás költségét a gyártó nem vállalja, ilyen jellegű kártérítési igény nem érvényesíthető! ) nem használhatja eltérő rendeltetéssel, ellenkező esetben reklamációs jogosultsága megszűnik.

Amennyiben a megrendeléstől eltérést tapasztal, azt rögzítenie kell a szállítólevélen! Átvétel utáni reklamációt 3 napon belül írásban kell közölni az eladóval, fotókkal, számlával mellékelve. Cseregaranciát csak a még nem beépített termékre lehet érvényesíteni.

E határidőn túl az eladó és a Gyártó csak az átvételkor nem észlelhető rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal, amennyiben azok gyártási hibára vezethetők vissza. Betontermékek, burkolatok esetén a színeltérésre, mészkivirágzásra minőségi kifogás nem alapozható.

Eladó szavatolja, hogy termékeinek műszaki jellemzői, és minőségi követelményei a törvényes és az érvényes nemzeti szabványoknak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelnek.

Töréskárt az értékesítő és a gyártó 3% alatti mérték esetén nem térít meg.

A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján támaszthat.

Kivitelezői felelősség

A kivitelezést minden esetben javasoljuk dokumentálni. Kivitelező esetén (szerződés, építési napló) , házilagos kivitelezés estén ( építési napló). Ugyanis a kivitelezői felelősség egy burkolat elkészítésénél lényeges szempont. Szakszerűtlen kivitelezésből adódó károkat nem áll módunkban megtéríteni!

Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia.

Gyártói tájékoztatók: Szakember bevonása bélül végzett kivitelezés esetén Kérem a gyártók által kiadott garanciális, értékesítési és műszaki fektetési tájékoztatót a részletek miatt vásárlás és burkolás előtt átolvasni szíveskedjen, a kivitelezést dokumentálja, mivel például egy felfagyásos káresemény esetén bizonyítania kell, a kivitelezés szakszerűen lett elvégezve.

Elérhetőségeink

kapcsolat-vaspo_1.png

Értékesítés: ertekesites@wisol.hu

Bemutatótermi időpontfoglalás: ertekesites@wisol.hu

Adatkezelés: adatkezeles@wisol.hu

Számlázás: szamlazas@wisol.hu

Panasz, minőségi kifogás: panasz@wisol.hu

Raklapváltás: raklapvaltas@wisol.hu

Központi email cím: wisol@wisol.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: Árajánlaton, vevői megrendelésen kerül feltüntetésre